Alkalmazott Kvantumkémia és Molekuladinamika Műhely


Célok

    A Debreceni Egyetem Kémiai Intézetében a számítógépes kvantumkémia és a molekuladinamika hallgatók bevonásával történő meghonosítása, illetve kémiai problémák megoldásához való felhasználása. A rendelkezésre álló lehetőségek szélesítése hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése révén.


Kutatási témák

    1) Mechanizmus vizsgálatok: Nehézfém (Rh, Ru, Ir, Pd, Pt) komplexek katalitikus aktivitása hidrogénezési, dehidrohalogénezési, hidrogéntárolási, illetve redoxizomerizációs folyamatokban. Fémkomplexek (Tl, Al, Ln) belső átrendeződései. Szerves kémiai reakciók modellezése: Diels-Alder reakciók, gyökös reakciók, parciális hidrogenolízis. Kinonszármazékok oxidációs és redukciós folyamatai.

    2) Konformációs tanulmányok: konformáció - spektrális paraméterek összefüggéseinek vizsgálata, a konformáció hatása kémiai reakciók alakulására, a konformációs szabadság csökkentésének lehetősége, polimerek konformációs sajátságai, illetve ionokkal való kölcsönhatásai.

    3) Spektroszkópiai sajátságok vizsgálata: ECD, VCD, OR, UV-Vis, IR, NMR, ESR. Szintetikus és természetes izolált származékok
abszolút- és relatív konfigurációjának meghatározása (ECD, VCD, OR, NMR). Átmenetifémionok bioligandumokkal (peptidek, hidroxámsavak és származékaik) alkotott komplexeinek spektroszkópiai vizsgálata (UV/Vis, ECD). Festékmolekulák szolvatokróm sajátságainak modellezése.

    4) Biológiailag aktív molekulák (elsősorban szénhidrátok, peptidek és fehérjék) kísérletes NMR és molekuladinamikai módszerekkel támogatott szerkezet felderítése és szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata.

Kutatásainkat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ, korábban Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, NIIFI) együttműködve főként a hazai szuperszámítógép HPC (High-Performance Computing) hálózaton valósítjuk meg.


Kapcsolódó projektek

    GINOP-2.3.2-15-2016-00008
    TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010
    NKFI K 101372
    NKFI K 106294
    NKFI K 109029
    NKFI K 116465
    NKFI K 120181
    NKFI PD 121020
    Marie Curie Career Integration Grant PGN-INNATE 303917

Debrecen, 2016. december 7.


Az oldal optimális működéséhez Mozilla Firefox
és 1366*768-as felbontás ajánlott