Alkalmazott Kvantumkémia és Molekuladinamika Műhely

Hírek


2017. április-május:

Dr. Mándi Attila és Kovács Tibor részt vett a Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság 2017-es ülésén, ahol előadásban mutatták be kutatási eredményeiket.

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Tetrahedron folyóiratban:
Y. M. Ren, C. Q. Ke, A. Mándi, T. Kurtán, C. Tang, S. Yao, Y. Ye: Two new lignan-iridoid glucoside diesters from the leaves of Vaccinium bracteatum and their relative and absolute configuration determination by DFT NMR and TDDFT-ECD calculation, Tetrahedron 2017, 73, 3213-3219. link


A 3. műhelyelőadás keretében Dr. Fehér Krisztina előadást tartott május 4-én.
Fehér Krisztina: Effects of conformational flexibility on protein function as probed by NMR spectroscopy and Molecular Dynamics simulations

Dr. Mándi Attila és Kovács Tibor részt vett az Alkaloid- és Flavonoidkémiai Munkabizottság 2017-es ülésén, ahol előadásban mutatták be kutatási eredményeiket.

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Tetrahedron folyóiratban:
S. S. Ebada, A. N. Talaat, R. M. Labib, A. Mándi, T. Kurtán, W. E. G. Müller, A. N. Singab, P. Proksch: Cytotoxic labdane diterpenes and biflavonoid atropisomers from leaves of Araucaria bidwillii, Tetrahedron 2017, 73, 3048-3055. link


A 2. műhelyelőadás keretében Dr. Purgel Mihály és Nagy Tamás Milán előadást tartott április 12-én.
Purgel Mihály: A palládium(II) – alizarin red S rendszer vizsgálata DFT módszerekkel (beszámoló a lisszaboni eredményekről)
Nagy Tamás Milán: UV-érzékeny vegyületek szerkezetfelderítése NMR-rel és számításos kémiai módszerekkel


2017. február-március:

Balogh Álex Kálmán és Fodor Angéla március végén részt vettek a 2017-es kémia OTDK-n Miskolcon, ahol előadás keretében bemutatták kutatási eredményeiket. Gratulálunk nekik.

Dr. Purgel Mihály 6 hetet töltött Lisszabonban prof. Maria José Calhorda csoportjában, ahol új ismeretekkel gazdagodott.

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Phytochemistry folyóiratban:
X. Q. Yu, C. S. Jiang, Y. Zhang, P. Sun, T. Kurtán, A. Mándi, X. L. Li, L. G. Yao, A. H. Liu, B. Wang, Y. W. Guo, S. C. Mao: Compositacins A-K: Bioactive chamigrane-type halosesquiterpenoids from the red alga Laurencia composita Yamada, Phytochem. 2017, 136, 81-93. link


A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Journal of Agricultural and Food Chemistry folyóiratban:
X. L. Li, T. Kurtán, J. C. Hu, A. Mándi, J. Li, X. W. Li, Y. W. Guo: Structural and Stereochemical Studies of Laurokamurols A–C, Uncommon Bis-sesquiterpenoids from the Chinese Red Alga Laurencia okamurai Yamada, J. Agric. Food Chem. 2017, 65, 1550-1555. link2017. január:

Balogh Álex Kálmán felvételt nyert vegyész MSc. szakra. Gratulálunk neki.

A
műhely egyik tagjának cikke megjelent a Journal of Natural Products folyóiratban:
R. Muharini, A. Díaz, W. Ebrahim, A. Mándi, T. Kurtán, N. Rehberg, R. Kalscheuer, R. Hartmann, R. S. Orfali, W. Lin, Z. Liu, P. Proksch: Antibacterial and Cytotoxic Phenolic Metabolites from the Fruits of Amorpha fruticosa, J. Nat. Prod. 2017, 80, 169-180. link

A
műhely egyik tagjának cikke megjelent az Organic Letters folyóiratban:
K. Kasamatsu, T. Yoshimura, A. Mándi, T. Taniguchi, K. Monde, T. Furuta, T. Kawabata: a-Arylation of a-Amino Acid Derivatives with Arynes via Memory of Chirality: Asymmetric Synthesis of Benzocyclobutenones with Tetrasubstituted Carbon, Org. Lett. 2017, 19, 352-355. link

A
műhely egyik tagjának cikke megjelent az RSC Advances folyóiratban:
Y. Liu, F. Stuhldreier, T. Kurtán, A. Mándi, S. Arumugam, W. Lin, B. Stork, S. Wesselborg, H. Weber, B. Henrich, G. Daletos, P. Proksch: Daldinone Derivatives from the Mangrove-Derived Endophytic Fungus Annulohypoxylon sp., RSC Adv. 2017, 7, 5381-5393. link (Open Access)

Az 1. műhelyelőadás keretében Dr. Purgel Mihály és Dr. Mándi Attila előadást tartott január 13-án.
Purgel Mihály: A kvantumkémia alkalmazhatósága kémiai folyamatok vizsgálatában
Mándi Attila: A konformáció szerepe az abszolút- és a relatív konfiguráció meghatározásában, kémiai reakciók alakulásában


2016. december:


Balogh Álex Kálmán és Fodor Angéla sikeres BSc. záróvizsgát tett. Gratulálunk nekik.

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Fitoterapia folyóiratban:
B. Tóth, F. R. Chang, T. L. Hwang, Á. Szappanos, A. Mándi, A. Hunyadi, T. Kurtán, G. Jakab, J. Hohmann, A. Vasas: Screening of Luzula species native to the Carpathian Basin for anti-inflammatory activity and bioactivity-guided isolation of compounds from Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott. Fitoterapia, 2017, 116, 131-138. link


Debrecen, 2017. május 21.