Alkalmazott Kvantumkémia és Molekuladinamika Műhely

Hírek


2018. május:

A 7. műhelyelőadás keretében Dr. Stirling András és Hoffka Gyula előadást tartott május 2-án.
Dr. Stirling András: Hiperkoordinált jódvegyületek reaktivitása
Hoffka Gyula: Van-e evolúciós nyomás a reorganizációs energián?


2018. január-április:


A műhely két tagjának cikke megjelent az Inorganic Chemistry folyóiratban:
P. P. Fehér, H. Horváth, F. Joó, M. Purgel: DFT Study on the Mechanism of Hydrogen Storage Based on the Formate-Bicarbonate Equilibrium Catalyzed by an Ir-NHC Complex: An Elusive Intramolecular C–H Activation. Inorg. Chem. doi: 10.1021/acs.inorgchem.8b00382.
link

Dr. Mándi Attila, Schaff Gabriella és Kovács Tibor részt vett az Alkaloid- és Flavonoidkémiai Munkabizottság 2018-as ülésén, ahol előadásban mutatták be kutatási eredményeiket.

A műhely egyik tagjának cikke megjelent
a Tetrahedron folyóiratban:
L. F. Liang, T. Kurtán, A. Mándi, L. G. Yao, J. Li, L. F. Lan, Y. W. Guo: Structural, Stereochemical, and Bioactive Studies of Cembranoids from Chinese Soft Coral Sarcophyton trocheliophorum, Tetrahedron 2018, 74, 1933-1941.
link

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Phytochemistry Letters folyóiratban:
S. S. Ebada, M. El-Neketi, W. Ebrahim, A. Mándi, T. Kurtán, R. Kalscheuer, W. E.G. Müller, P. Proksch: Cytotoxic secondary metabolites from the endophytic fungus Aspergillus versicolor KU258497, Phytochem. Lett. 2018, 24, 88-93. link

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Tetrahedron Letters folyóiratban:
Y. Liu, T. Kurtán, A. Mándi, H. Weber, C. Wang, R. Hartmann, W. Lin, G. Daletos, P. Proksch: A novel 10-membered macrocyclic lactone from the mangrove-derived endophytic fungus Annulohypoxylon sp., Tetrahedron Lett. 2018, 59, 632-636. link

A műhely egyik tagjának cikke megjelent az Organic & Biomolecular Chemistry folyóiratban:
M. Kicsák, A. Mándi, Sz. Varga, M. Herczeg, Gy. Batta, A. Bényei, A. Borbás, P. Herczegh: Tricyclanos: conformationally constrained nucleoside analogues with a new heterotricycle obtained from the D-ribofuranose unit, Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 393-401. link


2017. november-december:


A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Journal of Organic Chemistry folyóiratban:
A. M. White, K. Dao, D. Vrubliauskas, Z. A. Könst, G. K. Pierens, A. Mándi, K. T. Andrews, T. S. Skinner-Adams, M. E. Clarke, P. T. Narbutas, D. C. M. Sim, K. L. Cheney, T. Kurtán, M. J. Garson, C. D. Vanderwal: A Catalyst-controlled Stereoselective Synthesis Secures the Structure of the Antimalarial Isocyanoterpene Pustulosaisonitrile-1, J. Org. Chem. 2017, 82, 13313-13323. link


A 6. műhelyelőadás keretében Dr. Ferenczy György és Dr. Lihi Norbert előadást tartott november 29-én.
Dr. Ferenczy György: Fehérjék mechanikai tulajdonságainak számításos vizsgálata; A hidrogén-hidak és a hidrofóbicitás szerepének elemzése
Dr. Lihi Norbert: Síknégyzetes geometriájú nikkel(II)-komplexek d-d átmeneteinek nagypontosságú számítása TD-DFT segítségével

A műhely egyik tagjának cikke megjelent
a Journal of Natural Products folyóiratban:
Y. Z. Sun, T. Kurtán, A. Mándi, H. Tang, Y. Chou, K. Soong, L. Su, P. Sun, C. L. Zhuang, W. Zhang: Immunomodulatory Polyketides from a Phoma-like Fungus Isolated from a Soft Coral, J. Nat. Prod. 2017, 80, 2930-2940. link2017. szeptember-október:

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Molecules folyóiratban:
K. E. Szabó, S. Kun, A. Mándi, T. Kurtán, L. Somsák: Glucopyranosylidene-spiro-thiazolinones: synthetic studies and determination of absolute configuration by TDDFT-ECD calculations, Molecules 2017, 22, 1760. link
(Open Access)

Az 5. műhelyelőadás keretében Dr. Csehi András és Iker Zsuzsanna előadást tartott október 20-án.
Dr. Csehi András: Calculation of molecular switch properties for selected systems
Iker Zsuzsanna: A szén-dioxid aktiválása: dbu-PH ligandum szén-dioxiddal való kölcsönhatásának vizsgálata

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a The Journal of Organic Chemistry folyóiratban:
H. L. Li, X. M. Li, A. Mándi, S. Antus, X. Li, P. Zhang, Y. Liu, T. Kurtán, B. G. Wang: Characterization of Cladosporols from the Marine Algal-Derived Endophytic Fungus Cladosporium cladosporioides EN-399 and Configurational Revision of the Previously Reported Cladosporol Derivatives, J. Org. Chem. 2017, 82, 9946-9954. link


Lihi Norbert sikeresen megvédte Ph.D. téziseit. Gratulálunk neki.


2017. június-augusztus:

A műhely egyik tagjának cikke megjelent az European Journal of Organic Chemistry folyóiratban:
R. Megyesi, A. Mándi, T. Kurtán, E. Forró, F. Fülöp: Dynamic kinetic resolution of ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-1-carboxylate. Use of different hydrolases for stereocomplementary processes., Eur. J. Org. Chem. 2017, 2017, 4713-4718. link


A műhely egyik tagjának cikke megjelent az RSC Advances folyóiratban:
M. S. Elnaggar, W. Ebrahim, A. Mándi, T. Kurtán, W. E. G. Müller, R. Kalscheuer, A. Singab, W. Lin, Z. Liu, P. Proksch: Hydroquinone derivatives from the marine-derived fungus Gliomastix sp., RSC Adv. 2017, 7, 30640-30649. link
(Open Access)

A műhely egyik tagjának cikke megjelent az European Journal of Organic Chemistry folyóiratban:
E. Ancheeva, L. Küppers, S. H. Akone, W. Ebrahim, Z. Liu, A. Mándi, T. Kurtán, W. Lin, R. Orfali, N. Rehberg, R. Kalscheuer, G. Daletos, P. Proksch: Expanding the metabolic profile of the fungus Chaetomium sp. through co-culture with autoclaved Pseudomonas aeruginosa, Eur. J. Org. Chem. 2017, 2017, 3256-3264. link


Dr. Mándi Attila részt vett a Chirality 2017 - ISCD-29 konferencián Tokióban, ahol poszteren mutatta be kutatási eredményeit.


A műhely egyik tagjának cikke megjelent az International Journal of Chemical Kinetics folyóiratban:
L. Nagy, T. Nagy, Á. Kuki, M. Purgel, M. Zsuga, S. Kéki: Kinetics of Uncatalyzed Reactions of 2,4′- and 4,4′-Diphenylmethane-Diisocyanate with Primary and Secondary Alcohols, Int. J. Chem. Kinet. 2017, 49, 643-655. link


A 4. műhelyelőadás keretében
Dr. Czajlik András és Fehér Péter Pál előadást tartott június 30-án.
Dr. Czajlik András: Parvulin típusú peptidil-prolil izomerázok hatásmechanizmusának tanulmányozása dinamikus fehérjeszerkezeti sokaságokon keresztül
Fehér Péter Pál: Intramolekuláris C-H aktiválás hatása a formiát-bikarbonát egyensúly katalízisére

Dr. Mándi Attila részt vett a 16th International Conference on Chiroptical Spectroscopy konferencián Rennes-ben, ahol előadásban mutatta be kutatási eredményeit.


2017. április-május:

Dr. Mándi Attila és Kovács Tibor részt vett a Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság 2017-es ülésén, ahol előadásban mutatták be kutatási eredményeiket.

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Tetrahedron folyóiratban:
Y. M. Ren, C. Q. Ke, A. Mándi, T. Kurtán, C. Tang, S. Yao, Y. Ye: Two new lignan-iridoid glucoside diesters from the leaves of Vaccinium bracteatum and their relative and absolute configuration determination by DFT NMR and TDDFT-ECD calculation, Tetrahedron 2017, 73, 3213-3219. link


A 3. műhelyelőadás keretében Dr. Fehér Krisztina előadást tartott május 4-én.
Fehér Krisztina: Effects of conformational flexibility on protein function as probed by NMR spectroscopy and Molecular Dynamics simulations

Dr. Mándi Attila és Kovács Tibor részt vett az Alkaloid- és Flavonoidkémiai Munkabizottság 2017-es ülésén, ahol előadásban mutatták be kutatási eredményeiket.

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Tetrahedron folyóiratban:
S. S. Ebada, A. N. Talaat, R. M. Labib, A. Mándi, T. Kurtán, W. E. G. Müller, A. N. Singab, P. Proksch: Cytotoxic labdane diterpenes and biflavonoid atropisomers from leaves of Araucaria bidwillii, Tetrahedron 2017, 73, 3048-3055. link


A 2. műhelyelőadás keretében Dr. Purgel Mihály és Nagy Tamás Milán előadást tartott április 12-én.
Purgel Mihály: A palládium(II) – alizarin red S rendszer vizsgálata DFT módszerekkel (beszámoló a lisszaboni eredményekről)
Nagy Tamás Milán: UV-érzékeny vegyületek szerkezetfelderítése NMR-rel és számításos kémiai módszerekkel


2017. február-március:

Balogh Álex Kálmán és Fodor Angéla március végén részt vettek a 2017-es kémia OTDK-n Miskolcon, ahol előadás keretében bemutatták kutatási eredményeiket. Gratulálunk nekik.

Dr. Purgel Mihály 6 hetet töltött Lisszabonban prof. Maria José Calhorda csoportjában, ahol új ismeretekkel gazdagodott.

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Phytochemistry folyóiratban:
X. Q. Yu, C. S. Jiang, Y. Zhang, P. Sun, T. Kurtán, A. Mándi, X. L. Li, L. G. Yao, A. H. Liu, B. Wang, Y. W. Guo, S. C. Mao: Compositacins A-K: Bioactive chamigrane-type halosesquiterpenoids from the red alga Laurencia composita Yamada, Phytochem. 2017, 136, 81-93. link


A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Journal of Agricultural and Food Chemistry folyóiratban:
X. L. Li, T. Kurtán, J. C. Hu, A. Mándi, J. Li, X. W. Li, Y. W. Guo: Structural and Stereochemical Studies of Laurokamurols A–C, Uncommon Bis-sesquiterpenoids from the Chinese Red Alga Laurencia okamurai Yamada, J. Agric. Food Chem. 2017, 65, 1550-1555. link2017. január:

Balogh Álex Kálmán felvételt nyert vegyész MSc. szakra. Gratulálunk neki.

A
műhely egyik tagjának cikke megjelent a Journal of Natural Products folyóiratban:
R. Muharini, A. Díaz, W. Ebrahim, A. Mándi, T. Kurtán, N. Rehberg, R. Kalscheuer, R. Hartmann, R. S. Orfali, W. Lin, Z. Liu, P. Proksch: Antibacterial and Cytotoxic Phenolic Metabolites from the Fruits of Amorpha fruticosa, J. Nat. Prod. 2017, 80, 169-180. link

A
műhely egyik tagjának cikke megjelent az Organic Letters folyóiratban:
K. Kasamatsu, T. Yoshimura, A. Mándi, T. Taniguchi, K. Monde, T. Furuta, T. Kawabata: a-Arylation of a-Amino Acid Derivatives with Arynes via Memory of Chirality: Asymmetric Synthesis of Benzocyclobutenones with Tetrasubstituted Carbon, Org. Lett. 2017, 19, 352-355. link

A
műhely egyik tagjának cikke megjelent az RSC Advances folyóiratban:
Y. Liu, F. Stuhldreier, T. Kurtán, A. Mándi, S. Arumugam, W. Lin, B. Stork, S. Wesselborg, H. Weber, B. Henrich, G. Daletos, P. Proksch: Daldinone Derivatives from the Mangrove-Derived Endophytic Fungus Annulohypoxylon sp., RSC Adv. 2017, 7, 5381-5393. link (Open Access)

Az 1. műhelyelőadás keretében Dr. Purgel Mihály és Dr. Mándi Attila előadást tartott január 13-án.
Purgel Mihály: A kvantumkémia alkalmazhatósága kémiai folyamatok vizsgálatában
Mándi Attila: A konformáció szerepe az abszolút- és a relatív konfiguráció meghatározásában, kémiai reakciók alakulásában


2016. december:


Balogh Álex Kálmán és Fodor Angéla sikeres BSc. záróvizsgát tett. Gratulálunk nekik.

A műhely egyik tagjának cikke megjelent a Fitoterapia folyóiratban:
B. Tóth, F. R. Chang, T. L. Hwang, Á. Szappanos, A. Mándi, A. Hunyadi, T. Kurtán, G. Jakab, J. Hohmann, A. Vasas: Screening of Luzula species native to the Carpathian Basin for anti-inflammatory activity and bioactivity-guided isolation of compounds from Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott. Fitoterapia, 2017, 116, 131-138. link


Debrecen, 2018. május 19.